2010-dane-deaner-284390-unsplash Zo Kies Je
Letselschade na een ongeval vaak ingewikkeld

Letselschade na een ongeval vaak ingewikkeld

Letselschade komt voor bij verkeersongelukken of zijn veroorzaakt tijdens werkzaamheden. Ook medische fouten kunnen leiden tot tijdelijke of blijvende schade. Van omvangrijke schade is er veelal sprake van blijvende invaliditeit. Schade wordt onverdeeld in een materiële en immateriële component. ZoKiesje.nl licht hier letselschade na een ongeval toe en hoe te handelen.

Veel letselschade door verkeersongelukken

Verkeers- en bedrijfsongevallen scoren het hoogst. Opgelopen letsel heeft meestal een langdurig effect en dan ligt een aansprakelijkheidseis voor de hand, maar ook voor mindere schade kan een vergoeding geëist worden. Denk bijvoorbeeld aan een hondenbeet of het struikelen over een losse stoeptegel. Bij zwaar letsel wordt er altijd een individuele afweging gedaan van de totale schade. Voor letselschade die binnen enkele maanden is verholpen, zijn er specifieke categorieën die een maximaal bedrag aan smartengeld kennen.

letselschade ongeluk Letsel na een ongeluk

Letsel heeft betrekking op aandoeningen of klachten. Dit kan fysiek zijn, maar ook psychisch. Een veel voorkomend letsel na een verkeersongeluk is bijvoorbeeld een whiplash. Een letsel kan ook leiden tot een blijvende invaliditeit zoals bij een dwarslaesie of kan van tijdelijke aard zijn. In feite is de schade het verschil tussen de situatie vóór en na het letsel of ongeval. Het heeft in bijna alle situaties een materieel en immaterieel karakter. De materiële schade is een aantoonbare schadepost, wat anders ligt bij smart. In welke mate is opgelopen leed te vergoeden?

materiële schade Materiële schade is aantoonbaar

Materiële schade worden vooral bepaald door:

Bij het aansprakelijk stellen is het belangrijk dat er een causaal verband is tussen oorzaak en gevolg. Duidelijk moet zijn dat het letsel veroorzaakt is door de gebeurtenis. Is de veroorzaker verzekerd dan neemt de verzekeringsmaatschappij de behandeling over. Het is belangrijk om zo snel mogelijk de aansprakelijk te doen.

smartengeld Smartengeld is erg persoonlijk

Bij smartengeld gaat het met name om immateriële schade. Het is een vergoeding voor het verdriet of leed dat iemand heeft opgelopen. Meestal zal de verzekering van de tegenpartij een voorstel doen over de hoogte van het smartengeld. Dit doen zij aan de hand van jurisprudentie van vergelijkbare situaties. Het is verstandig om een expert in te schakelen die thuis is in letselschade vergoeding.

Naast smartengeld kennen we ook affectieschade. Deze vergoeding is niet bedoeld voor het slachtoffer zelf, maar voor zijn of haar partner, kinderen en eventuele ouders. Afhankelijk van de omstandigheden kan het gaan om een bedrag van zo’n 20.000 euro.

Kies goed bij letselschade na een ongeval

We hopen dat deze informatie bijdraagt om de letselschade na een ongeval zo veel mogelijk te beperken, zeker financieel. Meer tips voor je gezondheid vind je hier >>


Ontvang de gezonde nieuwsbrief

 05-11-2021

Tags: Letselschade na een ongeval gezondheid maatschappij

Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl