2010-dane-deaner-284390-unsplash Zo Kies Je
Stemhulp Provinciale Statenverkiezingen 2023

Stemhulp Provinciale Statenverkiezingen 2023

De verkiezingen voor de Provinciale Staten staan voor de deur en zijn al op 15 maart 2023. Dit is een belangrijke gebeurtenis voor jouw als inwoner van je provincie. Je kunt maar eens in de vier jaar je stem uitbrengen dus grijp je kans om invloed uit te oefenen op de samenstelling van de leden van de Provinciale Staten. Ook jouw stem telt mee voor het toekomstige beleid van de provincie. Dat gaat bijvoorbeeld over de infrastructuur, het milieu en cultuur, maar betreft ook economie in jouw regio! Maar de leden kiezen vrij snel na de verkiezingen ook de Eerste Kamer. Lees in dit artikel meer waarom het zo belangrijk is om deze verkiezingen te volgen en te gaan stemmen.

werkwijze verkiezingen Hoe worden de verkiezingen gehouden?

De verkiezingen voor de Provinciale Staten worden gehouden volgens het systeem van het proportioneel stemrecht. Dit betekent dat de stemmen worden verdeeld naar verhouding met het aantal stemmen dat voor elke partij of kandidaat is uitgebracht. De verkiezingsuitslag zal worden bepaald door het aantal zetels dat elke partij of kandidaat krijgt.

De leden van de Provinciale Staten worden dus gekozen op basis van een zogenaamde 'evenredige vertegenwoordiging'. Hierbij deelt men kort gezegd het totale aantal stemmen dat is uitgebracht door het aantal zetels. Het aantal inwoners van de provincie bepaalt het aantal leden van Provinciale Staten volgens de Provinciewet (artikel 8).

De Provinciale Staten besturen ook jouw provincie en dat doen zij samen met de Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning. Het bestuur stelt het provinciebeleid vast en controleert de uitvoering van beleid door de Gedeputeerde Staten. Meer weten, ook over de regels? Lees je dan verder in op de website van de Kiesraad.

De verkiezingen vinden trouwens gelijktijdig plaats met de Waterschapsverkiezingen 2023. Zo sla je twee beleidsvliegen in één klap!

stembureau

stemmen Mag je stemmen?

Je mag stemmen voor de Provinciale Staten als je:

Waarom stemmen Waarom stemmen?

Stemmen is een fundamentele recht voor iedereen die in Nederland woont. Het is belangrijk om te stemmen omdat je een actieve bijdrage kunt leveren aan de samenleving en je invloed kunt uitoefenen op de politieke besluitvorming. De mensen die gekozen worden, vertegenwoordigen niet alleen jou, maar ook je vrienden en familie, en alle andere inwoners van de provincie. Het stemmen is belangrijk omdat je een stem hebt in hoe de provincie wordt bestuurd. De gekozen leden van de Provinciale Staten zullen een belangrijke rol spelen bij het maken van beslissingen over de toekomst van de provincie. Ze hebben invloed op belangrijke zaken zoals onderwijs, infrastructuur, milieu en de economie.

Hoe kies je Hoe kies je op wie je wilt stemmen? 

Het is allereerst belangrijk om op de hoogte te zijn van de verkiezingen en de verschillende partijen en kandidaten. Er zijn verschillende manieren waarop je je kunt informeren.

Media

Er zijn veel websites en socialemediakanalen die informatie over de verkiezingen aanbieden. Je kunt ook kijken naar de lokale kranten en de lokale radio- en televisieprogramma's.

Partijprogramma's

Het kiezen op wie je wilt stemmen is een persoonlijke keuze. Je kunt onderzoek doen naar de verschillende partijen en kandidaten en bepalen welke het beste bij je waarden past. Je kunt de partijprogramma's lezen en de standpunten van de partijen over verschillende onderwerpen vergelijken.

Online stemhulpen

In de maand voorafgaand aan de verkiezingen kan je online stemwijzers gebruiken om je politieke keuze te bepalen. In februari verwachten we dus dat deze stemwijzers online actief worden voor de Provinciale Statenverkiezingen 2023:

Vul elke stemhulp Provinciale Statenverkiezingen 2023 gerust in en vergelijk vervolgens de uitkomsten.

De fysieke StickerStemWijzer

Een bijzonder creatief initiatief van ProDemos is de fysieke StickerStemWijzer. Deze StickerStemWijzer is weer een hele andere tool die mensen helpt bij het maken van een keuze voor de Provinciale Statenverkiezingen. Het geeft een visuele weergave van de standpunten van de verschillende partijen, zodat gebruikers hun mening over verschillende politieke onderwerpen kunnen vergelijken. Gebruikers kunnen de StickerStemWijzer gebruiken om hun eigen partijkeuze te bepalen, door te ervaren hoe elke partij over belangrijke thema's en vraagstukken denkt. Deze staan in de vorm van stellingen afgedrukt op grote borden waarop je als deelnemers rode (oneens) en groene (eens) stickers kunt plakken. Uiteindelijk maken de borden zo in kleuren inzichtelijk met welke politieke partijen zij het meest
overeenstemmen.

Hoe kun je de verkiezingsuitslag volgen?

De verkiezingsuitslag zal op de verkiezingsdag bekend worden gemaakt. Je kunt de verkiezingsuitslag volgen op de website van de provincie. Je kunt ook kijken naar landelijke, regionale en lokale radio- en televisieprogramma's voor de laatste verkiezingsupdates. Uiteraard lees je in de kranten de volgende dag alle ins en outs.

elke stem telt Elke stem telt: in je provincie én landelijk

stemmen provinciale staten

Je kunt hopelijk een goed geïnformeerde stem uitbrengen. Stemmen is een krachtige manier om je stem te laten horen en de toekomst van de provincie te beïnvloeden. Elke stem telt, ook bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

[Beeldmateriaal Stemhulp Provinciale Statenverkiezingen met dank aan:] #ElkeStemTelt

Maar meer beste keuzes voor onze maatschappij >>

 

04-02-2023 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl